Image
Image

Esthers bössa

Offentligt evenemang


Vår dotter har den sällsynta diagnosen tuberös skleros complex (TSC). TSC uppskattas drabba 1 av 6 000 nyfödda. I hela världen finns en miljon människor med Tuberös skleros Complex (TSC), vilket är lika vanligt förekommande som cystisk fibros och ALS. Vi vill med denna bössa uppmärksamma TSC samt att alla har rätt att funka olika.


12 givare har samlat in 2 350 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.