Image
Image

Esmu15

Offentligt evenemang


Musikklassen Esmu15 från Sundstagymnasiet har valt att skänka de pengarna som blev över från deras student till musikhjälpen.


4 535 kr

insamlat av 1 givare

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Senaste gåvor