Image
Image

ES18 NTI Sundsvall

Offentligt evenemang

Värd: Pia Nilzén : pia.nilzen@ga.ntig.se


Tack för att du är med i kampen för att alla har rätt att funka olika!


10 givare har samlat in 772 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.