Image
Image

Erikslundskolans grundsär stöttar Musikhjälpen

Offentligt evenemang

Värd: Linda Thil Arekvist


Jag vill starta en insamling i egenskap av representant för Erikslundskolans grundsär i Borås stad. Detta gör vi för våra barn och ungdomar och för deras rätt att funka olika!


4 050 kr

insamlat av 38 givare

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Senaste gåvor