Image
Image

Enheten för personer med funktionsnedsättning i Södertälje kommun

Offentligt evenemang


Årets tema känns extra viktig för oss som jobbar med personer med funktionsnedsättning och som dagligen i vårt arbete försöker ge dessa personer, barn som vuxna, det stöd de är i behov av enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Målet är jämlikhet och delaktighet - att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Södertälje kommuns värdegrund som vi jobbar efter är Medborgaren först, Respekt för individen, Mer än förväntat, Utgå alltid från samhällsuppdraget samt Olikheter är en styrka! Vår enhet består av engagerade medarbetare som strävar efter att göra vad vi kan för att hjälpa personer med olika funktionsvariationer - för att alla har rätt att funka olika! Det är en mänsklig rättighet att dessa personer inkluderas mer i samhället och inte mötas av fördomar, både i Sverige och utomlands. Vi vill genom vår insamling bidra till detta.


21 givare har samlat in 2 020 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.