Image
Image

En plats på utbildningen StressSjälvkänsla Coach

Offentligt evenemang


Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta yrkesmässigt med insatser för att synliggöra och förebygga stressproblematik hos individer och grupper samt till dig som för egen del vill lära dig förebygga och hantera negativ stress. Du lär dig känna igen symptom och bakomliggande orsaker och får tillgång till en bred uppsättning avspänningstekniker. Vår målsättning är att ge dig en uppsättning specialiserade verktyg och metoder som du kan utnyttja både i din personliga utveckling och i ditt yrkesliv. Du kan välja något av följande datum 7 Dagars utbildning i Varberg den 18-24/3 2019 7 Dagars utbildning i Västerås den 29/4-5/5 2019 7 Dagars utbildning i Borås den 10-16/6 2019 7 Dagars utbildning i Västerås den 9-15/9 2019

Du är den första som bidrar till den här insamlingen.

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.