Image
Image

En och en annan lärare

Offentligt evenemang

Värd: ”Fröken” Jerra


Jag jobbar som lärare i Vingåker, Sörmland och jag råkar veta att det finns fler lärare, inte bara i Sörmland utan i hela Sverige såklart. Och vem vore väl vi om vi inte ville att alla barn skulle få funka olika?! Nu jävlar ska vi inkludera skiten ur den här insamlingen! Skit i julklapparna!! Skänk en slant till mh18 genom min bössa istället! För alla barn från alla lärare! TACK


3 givare har samlat in 150 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.