Image
Image

En gemensam värld

Offentligt evenemang

Värd: Maria Strömberg


Alla är vi en del i samhället och alla bidrar på ett eller annat vis. Att vara olika är enbart positivt och vi alla lever i samma värld. Bidra till årets Musikhjälp för alla är vi lika mycket värda.

8 givare har samlat in 1 800 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.