Image
Image

Emboli

Offentligt evenemang

Värd: Emboli Sundsvall : emboli@sks.miun.se


Emboli är Mittuniversitetets sjuksköterskeförening i Sundsvall. Vi tror på alla människors lika värde och att alla har rätt till delaktighet i samhället, så som jobb, utbildning, vård och framförallt vänskap och kärlek.


14 givare har samlat in 1 025 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.