Image
Image

Ellas stöd till andra som hon

Offentligt evenemang


Årets tema: alla har rätt att funka olika. Att födas med ett funktionshinder är något som påverkar både den drabbade och dennes familj. I Sverige finns en hel del stödmekanismer som underlättar vardagen oerhört. Utan dessa hade vi inte klarat det. Även om det nu råder indragningar inom LSS så finns ytterligare stöd som är ovärderliga och borde vara en rättighet för alla drabbade även om man inte bor i Sverige. Ella som nu är 10,5 år har svår utvecklingsstörning och autism. Saknar talat språk. Behöver stöd av sin omgivning 24 timmar om dygnet. Ella får skjuts till skolan, får hjälpmedel, får gå i bra skola, får medicinsk hjälp, får anpassningar hemma, får ha personlig assistans (även om denna del är skör), får kortids emellanåt och anpassade fritidssysslor och ett underbart sommarläger. Dessa insatser gör att hon kan ha möjlighet att utvecklas och må bra. De gör också att vi som föräldrar kan arbeta och framför allt orka vara och finnas till för både Ella och hennes syskon. Att ha funktionsnedsättning inom familjen är mycket påfrestande och i och med denna insamling hoppas vi kunna bidra med lite glädje åt någon. För det behövs! God jul!/ Lisa, CJ, Ella, Anna och Olle


155 givare har samlat in 29 000 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.