Image
Image

Elevrådet HL

Offentligt evenemang


Elevrådet på Helsingborgs Lärlingsgymnasium startar en insamling till förmån för Musikhjälpen. Starten sker i samband med en hälsodag på skolan den 4 december.


4 givare har samlat in 1 586 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.