Image
Image

Eddies insamling

Offentligt evenemang

Värd: Julia Bäcklund : jullan81@live.se


För att barn i andra länder också ska ha samma möjlighet som jag till rätt hjälp och stöd i sin funktionsnedsättning.

31 givare har samlat in 3 645 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.