Image
Image

E gräv i Skånes insamling för musikhjälpen

Offentligt evenemang

Värd: Erik Ardengård : egraviskane@hotmail.com


Vi på E gräv i Skåne står för allas lika värden och vill nu stötta musikhjälpen in i det sista! Så gör som vi, skänk en gåva till musikhjälpen och ge alla rätt att behandlas lika.


1 givare har samlat in 50 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.