Image
Image

Dona med vänner

Offentligt evenemang


Lördag 15/12, kl 22:00 - Söndag 16/12, kl 22:00

, Stockholm


Människor med funktionsvariationer är en av världens mest diskriminerade grupp. De fastnar i fattigdom, osynliggörs och stängs ute. Risken är stor att gruppen drabbas hårdast av katastrofer och nöd - och få hjälp sist. Fortfarande är en funktionsvariation anledningen till att vara sist. Jag vet att ni runt mig tror på alla människors lika betydelse. Att det är vår skyldighet att bidra till förändring. Att alla har rätt att funka olika. Så hjälp mig att rädda liv! Vi har 24 timmar på oss.

20 givare har samlat in 2 000 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.