Image
Image

Delaktighet I hela världen

Offentligt evenemang

elin.goude-ohgren@rgaktivrehab.se


Tisdag 06/11, kl 12:00 - Måndag 31/12, kl 23:30


När man skadar ryggmärgen kan det upplevas som ett strömavbrott. Från den ena sekunden till den andra slutar den fulländade, viljestyrda kroppskontrollen att fungera. Det tar lite längre tid att inse vidden av effekten på livet i övrigt. Att allting för alltid är förändrat. Det tar mycket längre tid att ta sig tillbaka till ett liv som uppfyller så mycket som möjligt av vad man vill ha ut av det. Att lära sig leva med en ryggmärgsskada innebär att lära sig att göra allting på ett nytt sätt. Från att ta på sig byxor till att gå och handla. Det går trots allt att ta sig dit - fast det ställer stora krav på alla inblandade. På akutvård, på rehabilitering, på anhöriga och på samhället. Och inte minst på personen som råkat ut för skadan och förväntas ta kontroll över sitt liv. Genom denna insamling vill vi lyfta möjligheten för personer med ryggmärgsskador att få tillgång till aktiv rehabilitering och därigenom kunna leva självständiga aktiva liv. I många länder i världen är rehabiliteringen efter en ryggmärgsskada mycket bristfällig och många som skadar sig lever undangömda och utan möjlighet till delaktighet i samhället, med allt vad det innebär. Okunskap gör även att dödligheten är hög bland personer som drabbas ryggmärgsskador. RG har genomfört kurser i aktiv rehabilitering för personer med ryggmärgsskada i över 40 år. Erfarenheten visar på snabbt minskade hjälpbehov, ökat självförtroende och en mer positiv syn på livet och dess möjligheter. Genom internationella projekt stöttar RG International andra länder att starta organisationer som liknar RG:s. Målet är att dela kunskap och erfarenhet inom organisationsuppbyggnad, uppsökande verksamhet, aktiv rehabilitering mm. Att stödja de eldsjälar som finns inom nystartade organisationer i andra länder är en mycket viktig pusselbit, detta så att de sedan kan fortsätta utveckla sina organisationer och sin verksamhet. Läs mer om vad RG arbetar med i Sverige och vad vi vill sprida i världen: http://rgaktivrehab.se/vad-vi-gor/ Stöd RG:s International att fortsätta med sitt livsviktiga arbete för personer med ryggmärgsskador i världen.

24 givare har samlat in 8 320 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.