Image
Image

Tisdag 09/10, kl 00:00 - Måndag 31/12, kl 00:00

Skingeröd 116, Perstorp


Till Funkisrörelsen


1 500 kr

insamlat av 12 givare

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Senaste gåvor