Image
Image

Dalarna för allas lika värde

Offentligt evenemang


Alla människor ska ha samma förutsättningar i livet oavsett om man har en funktionsnedsättning/funktionshinder eller inte.


Du är den första som bidrar till den här insamlingen.

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.