Image
Image

CWiberg Consulting

Offentligt evenemang

Christine@cwibergconsulting.se


För alla likas värde. Alla människor ska ha samma förutsättningar till ett normalt liv.


6 givare har samlat in 550 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.