Image
Image

Crossfit Växjö

Offentligt evenemang


Var med och bidra så att livet för funktionsnedsatta inte är något annorlunda. Alla funkar olika! Ta tag i din teamie och var med & kör årets musikhjälpen wod tillsammans med oss på Crossfit Växjö. Hjälp andra att hjälpa genom oss!


3 610 kr

insamlat av 31 givare

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Senaste gåvor