Image
Image

Crohnsare engagerar sig

Offentligt evenemang

ottilia39@hotmail.com


Crohns sjukdom är en kronisk sjukdom som många av Sveriges/världens befolkning tvingas leva med och som sätter vardagen ur balans. Vi som är drabbade tvingas i olika omfattning anpassa oss till en ny vardag. Även den här sjukdomen ger oss funktionsvarierande i olika omfattning. Nu samlar vi våra krafter och skramlar för att crohnsare och andra med liknande problematik skall få ett drägligare liv!

Du är den första som bidrar till den här insamlingen.

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.