Image
Image

Comfort Hotel för Musikhjälpen

Offentligt evenemang

Värd: Comfort Hotel


Till Comfort Hotel är du välkommen precis som du är. Vi är övertygade om att våra gästers och medarbetares olikheter bidrar till att skapa unika hotellupplevelser. Därför stöder vi på Comfort Hotel årets Musikhjälpen och allas rätt att funka olika.


13 givare har samlat in 1 175 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.