Image
Image

Child Academy Vreta

Offentligt evenemang

Värd: Ida Byström : ida.bystrom@childacademy.se


Hej! På Junibacken går 19 barn och 3 pedagoger som dagligen strävar efter ett demokratiskt förhållningsätt där barn och pedagoger visar empati och respekt mot sin omgivning. Att alla barn ska ha samma rättigheter och behandlas lika oavsett förutsättningar tycker vi är en självklarthet! Inför Musikhjälpen har barnen pärlat pärlplattor som de själva prismärkt, vi ska bygga en affär där barnen kommer sälja sina pärlplattor till förmån för barn med funktionsvariationer. Vi hoppas ni vill hjälpa oss att göra världen bättre för alla barn!


30 givare har samlat in 3 295 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.