Image
Image

Centrala elevhälsan i Arboga

Offentligt evenemang


Måndag 10/12, kl 00:00 - Söndag 16/12, kl 23:30

, Arbog


Centrala elevhälsan i Arboga kommun arbetar för att skolorna i Arboga ska vara inkluderande för alla barn, med eller utan funktionshinder av så väl psykisk som fysisk karaktär. Vi vill med denna bössa bidra till att individer på alla håll i världen får rätt till en värdig tillvaro.

15 givare har samlat in 6 100 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.