Image
Image

Callebus unik och underbar

Offentligt evenemang

Värd: Angela Lindberg : angelalindberg@hotmail.com https://bossan.musikhjalpen.se/insamlingar/calle-bus-unik-och-underbar


Måndag 10/12, kl 00:00 - Måndag 24/12, kl 00:00


I år samlar vi in för alla med olika funktionsnedsättningar. För alla unika fantastiska människor som på något sätt har en annan problematik än andra. För deras RÄTTIGHET till att få all hjälp som krävs. Att ha funktionsnedsättning innebär inte att man har andra behov än andra personer, det innebär att man behöver mer/annorlunda stöd för att UPPFYLLA de behoven. Stöd det inte ska behöva strida om, stöd som ska vara självklart. Vår son Calle har infantil autism. Utan honom, och utan hans så otroligt färgstarka och härliga personlighet stannade vår familj. Världen vore en kallare plats utan vår Calle.


27 givare har samlat in 2 550 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.