Image
Image

Brukarensemblen på Öresundsteatern adventsinsamling

Offentligt evenemang

Värd: Brukarensemblen på Öresundsteatern : info@oresundsteatern.se


Lördag 10/11, kl 00:00 - Fredag 21/12, kl 00:00

Öresundsteatern, Norra Kyrkogränden 32 261 31, Landskrona


Brukarensemblen är en teatergrupp i Landskrona som består av vuxna personer med funktionsvariation. För närvarande består ensemblen av nio personer som träffas en gång per vecka på Öresundsteatern och övar sig i scenframställning, röst, tal, rörelse och improvisation. Två gånger per år har vi premiär på en föreställning. Gemensamt för Brukarensemblens pjäser är berättelser och historier om personer och händelser från Landskrona och dess historia där vi använder stadens gator, bakgårdar och husfasader som spelplats och scenografi. I år gör vi en livslevande adventskalender i Öresundsteaterns skyltfönster mellan 2-21 december. Eftersom jul för oss handlar om att vara generös mot varandra som människor oavsett vem man är vill vi vara med och samla in pengar till musikhjälpen. Adventsföreställningarna spelas 4 ggr per timme - 2, 7, 14, 21 december i Öresundsteaterns skyltfönster och kommer även att kunna ses på Öresundsteaterns hemsida: www.oresundsteatern.se.. Tack för din gåva och God Jul!


4 givare har samlat in 340 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.