Image
Image

BromöllaMotorserviceA

Offentligt evenemang

Värd: Sofie Nilsson


Alla har rätt att funka olika. Alla har rätt att kunna få den hjälp man behöver. Alla har rätt att få leva ett värdigt liv. Alla är lika mycket värda.

1 givare har samlat in 50 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.