Image
Image

BromöllaMotorservice för MH18

Offentligt evenemang

Värd: Sofie Nilsson : zofienilsson@live.se


Alla har rätt att funka olika. Alla har rätt att kunna få den hjälp man behöver. Alla har rätt att få leva ett värdigt liv. Alla är lika mycket värda.

300 kr

insamlat av 3 givare

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Senaste gåvor