Image
Image

Borås studenter för musikhjälpen

Offentligt evenemang


Årets tema är otroligt viktigt. Människor med funktionsnedsättning är en av världens mest diskriminerade grupper. Många fastnar i fattigdom, stängs ute och osynliggörs. Med funktionsnedsättning är risken stor att drabbas hårdare vid nöd och katastrof- och få hjälp sist. Studentkåren i Borås vill självklart vara med och bidra för allas rätt att funka olika! Vi kommer samla in pengar genom ett antal olika aktiviteter under hela veckan ❤️


204 givare har samlat in 15 419 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.