Image
Image

Bergagymnasiet stödjer Musikhjälpen

Offentligt evenemang


Sa17 på Bergagymnasiet kommer ha en liten julbasar på skolans cafétorg måndagen den 17 december mellan kl. 9.30- 13.30. Överskottet från julbasaren kommer att läggas i denna bössa. Du har också möjlighet att skänka valfri summa till förmån för musikhjälpen och temat "Alla har rätt att funka olika" fram till tisdagen den 18 dec kl. 9.00


6 givare har samlat in 2 454 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.