Image
Image

Bergagymnasiet stödjer Musikhjälpen

Offentligt evenemang


Sa17 på Bergagymnasiet kommer ha en liten julbasar på skolans cafétorg måndagen den 17 december mellan kl. 9.30- 13.30. Överskottet från julbasaren kommer att läggas i denna bössa. Du har också möjlighet att skänka valfri summa till förmån för musikhjälpen och temat "Alla har rätt att funka olika" fram till tisdagen den 18 dec kl. 9.00


3 givare har samlat in 200 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag