Image
Image

Bergagymnasiet stödjer Musikhjälpen

Offentligt evenemang


Sa17 på Bergagymnasiet kommer ha en liten julbasar på skolans cafétorg måndagen den 17 december mellan kl. 9.30- 13.30. Överskottet från julbasaren kommer att läggas i denna bössa. Du har också möjlighet att skänka valfri summa till förmån för musikhjälpen och temat "Alla har rätt att funka olika" fram till tisdagen den 18 dec kl. 9.00


2 454 kr

insamlat av 6 givare

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Senaste gåvor