Image
Image

Behövande barn

Offentligt evenemang


Jag kommer till att ge pengar till skolor där barn kan få bättre utbildning

Du är den första som bidrar till den här insamlingen.

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.