Image
Image

Barnkirurgavdelning på Akademiska sjukhuset

Offentligt evenemang

Värd: Emmy : emmy.carlsson94@hotmail.com


På vår avdelning träffar vi många barn med olika funktionsnedsättningar. Barn som har hydrocefalus (tidigare kallas vattenskalle), barn som varit med i olika trauman och som följd av detta gett en funktionsnedsättning, barn som fått syrebrist vid födsel och sedan gett en funktionsnedsättning etc. Det känns självklart för oss att vara med och bidra. Därför har vi startat en inslamling.


41 givare har samlat in 4 350 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.