Image
Image

Autism funkar Lindeparkens gymnasiesärskola Stockholm

Offentligt evenemang

Värd: Klass IAE på Lindeparkens gymnasiesärskola https://www.facebook.com/Lindeparken/posts/1801452089901796


Vi är klass IAE på Lindeparkens gymnasiesärskola i Stockholm. I klassen har alla funktionsvariation inom AST, autismspektrumtillstånd. Vi anpassar hela verksamheten efter AST och alla har rätt till utbildning efter sina förutsättningar och förmågor. Våren 2016 skapades armbandet "autism funkar". Då skänktes pengarna till Abebo (ability beyond borders), en svensk förening vars syfte är att öka kunskap och livskvalitet hos autistiska i Afrika. I år kommer pengarna att gå till musikhjälpen. Var med och samla in pengar. AUTISM FUNKAR!!! #autismfunkar


163 givare har samlat in 20 875 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.