Image
Image

Autism bland flickor

Offentligt evenemang

Värd: Linda karlsson : linda_fenixbird@hotmail.com


Alltför många flickor/kvinnor får sin utredning senare i livet, efter en lång o jobbig skolgång med massa ångest o mobbning pga att dom inte passar in. Diagnosmanualen är gjord efter pojkar o därför missas många flickor att bli utredda vilket hade kunnat minska på all psykisk ohälsa som utmattning ofta drabbar en då.

5 givare har samlat in 500 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag