Image
Image

Attention Uddevalla

Offentligt evenemang


Attention Uddevalla är en lokalförening kopplad till Riksförbundet Attention. Vi arbetar för allas rätt att funka olika och accepteras för den man är. Vi arbetar för att öka kunskapen och minska stigmat kring neuropsykiatriska funktionsvariationer. Man kan läsa mer på om oss på attention-uddevalla.se eller attention.se


14 givare har samlat in 1 850 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.