Image
Image

Attention Karlstad Värmland

Offentligt evenemang


Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom, anhöriga och yrkesverksamma. Attention Karlstad/Värmland är en av 60 lokalförening som finns runt om i landet. Vår mesta verksamhet är i Karlstad men eftersom vi är den enda lokalföreningen i Värmland så försöker vi ha verksamhet även i andra delar av länet. Vi försöker stötta personer och deras anhöriga som har NPF, genom cafékvällar och medlemsaktiviteter där deltagarna kan umgås, dela erfarenheter och tipsa varandra. Vi har utbildningar genom studiecirklar och föreläsningar. Attention är inte bara inriktat på neuropsykiatriska diagnoser. Vi välkomnar alla som känner igen sig i våra kärnsymptom och har haft dessa sedan barndomen.


6 givare har samlat in 400 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.