Image
Image

Att vara olika gör oss unika

Offentligt evenemang

Värd: Anna Johansson


Alla har rätt att funka olika. Att möta alla med respekt och värdighet är en självklarhet för mig men inte för alla. Jag har vid flera tillfällen arbetat på vårdhem, som assistent, lärare och även som ledsagare. I arbetet har jag mött unika fantastiska ungdomar och vuxna med olika funktionsnedsättningar. Jag har även sett sjukvårdspersonal kämpa för att rädda mitt och andra barns liv och gjort allt i sin makt för att hjälpa barn och unga att övervinna sina funktionsnedsättningar. I arbetet ligger väldigt stor del i att stärka självkänslan. "Jag är fantastisk!" Jag har med detta tyvärr också på nära håll sett hur okunskap kan leda till utanförskap. Vi behöver upplysa alla omkring oss i att en funktionsnedsättning inte behöver vara bara ett hinder. Alla människor besitter olika förmågor och sätter vi ihop dem får vi ett kraftfullt vackert pussel som kan utföra stordåd. Hjälp mig att stötta alla olika genom musikhjälpen. Följ ditt hjärta ❤️

15 givare har samlat in 1 025 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.