Image
Image

Arbetsförmedlingen SundsvallÅnge

Offentligt evenemang


Vårt uppdrag handlar om att sammanföra arbetssökande och arbetsgivare och många av våra arbetssökande idag har någon form av funktionsnedsättning. I vår verksamhet finns många olika yrkesprofessioner där vi med hjälp av våra erfarenheter och kunskaper om funktionsnedsättningar tillsammans kan hjälpa målgruppen i arbetslivet. Vi vet att slutförd skolgång kan vara avgörande för att få ett arbete och det är därför viktigt att individen i ett tidigt skede får det stöd och hjälp de behöver. Genom denna insamling har du möjlighet att bidra till att ge funktionsnedsatta runt om i världen tillgång till skola, vård, stöd och hjälp. Alla har rätt att fungera olika, tillsammans kan vi göra skillnad!

15 givare har samlat in 1 400 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.