Image
Image

Ambulansen SKAS Akutmottagningen i Skövde

Offentligt evenemang

Värd: Herman Johansson


Ett glatt gäng från Ambulansen och akutmottagningen som vill hjälpa till.


45 givare har samlat in 3 990 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.