Image
Image

Alpha Gaming

Offentligt evenemang

Värd: David


Alpha Gaming är en Ideell förening där vi tillsammans med våra medlemmar dagligen arbetar för för en trevlig plattform där alla är välkomna oavsett vilken bakgrund, sexuell läggning, politik åsikt eller religion. Vi lämnar allt sånt vid dörren till våran förening och lägger fokusen på spelen och dess gemenskap. För att kunna gå med i Alpha så krävs det att man är minst 20år gammal, kan prata och göra sig förstådd i de svenska språket. Vi har haft årliga LAN träffar i Malmö, där våra medlemmar kan träffas och man äntligen har kunnat få ett ansikte på personerna man spelar och pratar med dagligen. Vi har även ett utvecklande samarbete med Kappa bar där vi bland annat har fyra IRL träffar om året. För att komma i kontakta eller gå med oss gör man det lättas via våran hemsida: www.alphas.se eller på våran teamspeak 3 server: ts.alphas.se

5 givare har samlat in 500 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.