Image
Image

Alla bäckar små ger en stor Å

Offentligt evenemang

Värd: Linus Swanström : linuswanstrom@hotmail.com


För alla som vill skänka och inte har råd! 1krona räcker. Ju fler vi är ju mer blir det!

3 givare har samlat in 100 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.