Image
Image

Albins Folkhögskola för Musikhjälpen

Offentligt evenemang


På Albins folkhögskola har vi alla, trots våra förutsättningar, möjlighet till en rättvis skolgång. Det spelar ingen roll om du har en funktionsnedsättning. Här anpassas undervisningen till den enskilda deltagarens förutsättningar. Vi vill sprida det budskapet till fler platser på jorden och vår insamling är en uppmaning för allas möjlighet till en rättvis skolgång.


1 givare har samlat in 100 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.