Image
Image

AFOL Adult Fans Of Lego

Offentligt evenemang

Värd: Clas Hedensted : clas_hedensted@hotmail.com


AFOL är vuxna som gillar Lego. Vi vill gärna hjälpa till för den här fina sakens skull.


14 givare har samlat in 1 648 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.