Image
Image

ActimateAktiv nu

Offentligt evenemang

Värd: Karolina Silfverberg : karolina@actimate.se


Allt funkar och all aktivitet räknas! Skapa boost och pepp för fysisk aktivtet med hela teamet på jobbet. Kör igång 8 veckors utmaning och få alla hälsofördelar och dessutom gör du gott för alla som funkar olika. Skänk 1 kr/gemensam aktivtetsminut till Musikhjälpen tillsammans med nätverket Mobile Heights som utmanar alla medlemmar att göra detsamma.


Du är den första som bidrar till den här insamlingen.

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.