Image
Image

ActimateAktiv nu

Offentligt evenemang

Värd: Karolina Silfverberg : karolina@actimate.se


Allt funkar och all aktivitet räknas! Skapa boost och pepp för fysisk aktivtet med hela teamet på jobbet. Kör igång 8 veckors utmaning och få alla hälsofördelar och dessutom gör du gott för alla som funkar olika. Skänk 1 kr/gemensam aktivtetsminut till Musikhjälpen tillsammans med nätverket Mobile Heights som utmanar alla medlemmar att göra detsamma.


Du är den första som bidrar till den här insamlingen.

Ditt bidrag