Image
Image

Act of Kindness

Offentligt evenemang

Värd: Emma Bruno : emma.bruno@svenskakyrkan.se


Vi är en konfagrupp från Norrköping som jobbar för en helare värld.


3 008 kr

insamlat av 25 givare

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Senaste gåvor