Image
Image

60 series Sverige ställer upp för MH18

Offentligt evenemang


En insamling från oss för att visa att vi ställer oss bakom rätten att alla får funka olika!

6 givare har samlat in 460 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.