Image
Image

5A Norberg

Offentligt evenemang


Alla är lika värda oavsett hur man funkar! Alla har rätt att funka olika!


1 givare har samlat in 850 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.