Image
Image

1% av nettolönen

Offentligt evenemang

Värd: Magnus Lhådö : magnus1050@gmail.com


Använd 99% av nettolönen varje månad till eget bruk, men använd 1% av din nettolön varje månad till att hjälpa andra. Den idén kläcktes oss emellan och vi hoppas att fler och fler hakar på detta initiativ, för det har dom flesta möjlighet till. I framtiden ser vi det som ett självklart begrepp i vår vardag, där diskussionen snarare handlar om vart man väljer att skänka sina 1% till snarare än ifall man skänker överhuvudtaget.

16 givare har samlat in 10 454 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.