Tack för detta år.

Musikhjälpens insamling är nu avslutad för i år.

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Den slutgiltiga summan av allas engagemang i år är 50 550 204 kr!

Tänk på när du namnger insamlingen

Tänk på när du namnger insamlingen

Radiohjälpen som står bakom insamlingen ber alla att tänka på att inte använda insamlingssidan som en plattform för att sprida sina egna budskap eller driva kampanjer som inte har med Musikhjälpen att göra. Sveriges Radio, SVT och Radiohjälpens verksamheter är oberoende från politiska intressen och vi tillåter därför inte att man bedriver kampanjer kring en viss sakfråga på våra plattformar. Det är inte tillåtet att starta en insamling som innehåller följande: svordomar och obscena ord, pornografiskt innehåll, främlingsfientliga och/eller sexistiska yttranden. Det är inte heller tillåtet med namn på insamlingar som innehåller hot, trakasserier, uppvigling, personliga påhopp, förtal, skvaller eller lögner. Ett namn på en insamling får aldrig syfta till att främja användning av droger eller alkohol. Du får inte heller låtsas vara någon annan än den du är, t.ex genom att använda någon annan persons eller företags namn.Vi förbehåller oss rätten att be den som startat en insamling som strider mot våra regler att ändra namn på den eller så kommer insamlingen att tas bort. I det sistnämnda fallet så tillfaller redan insamlade medel Radiohjälpens insamling för Musikhjälpen.
Det här fältet modereras utifrån lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (BBS-lagen). Den som väljer att döpa sin insamling till något som är i strid mot gällande lag kan bli personligen ansvarig för detta. Läs mer här: Regler och Villkor

Öppnasinnet

Senaste bidragen: 100:- 100:- 100:-

Öppnasinnet

Utanförskap kan börja så tidigt i åldrarna och hur vi vuxna förmedlar funktionsvariation till barn är av stor vikt så att barnen får ett öppet sinne och inkluderar att alla får vara med och blir bjudna. Inget barn ska vara uteslutet gemenskapen. Vuxna måste hjälpas åt att förbättra stödet och synen på funktionsvariation för barn. Den syns inte alltid men kan uppfattas som annorlunda och direkt konstigt i ett sammanhang. Oavsett om det är psykisk ohälsa som får barnet att inte våga vara sig själv, att delta i aktiviteter, umgänge eller skola, eller om kroppen inte funkar och hindrar aktivitet så behöver det uppmärksammas tidigt och stöttas upp. Hjälp oss att samla in pengar för barn med autism, synfel, hjärnskada, hörselnedsättning, adhd, psykisk ohälsa-oro, sömnsvårigheter, hallucinationer och allt som kan vara ett hinder för barn i skola och socialt nätverk. Oggy och Alva hejjar på er vuxna!