Tack för detta år.

Musikhjälpens insamling är nu avslutad för i år.

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Den slutgiltiga summan av allas engagemang i år är 50 550 204 kr!

Tänk på när du namnger insamlingen

Tänk på när du namnger insamlingen

Radiohjälpen som står bakom insamlingen ber alla att tänka på att inte använda insamlingssidan som en plattform för att sprida sina egna budskap eller driva kampanjer som inte har med Musikhjälpen att göra. Sveriges Radio, SVT och Radiohjälpens verksamheter är oberoende från politiska intressen och vi tillåter därför inte att man bedriver kampanjer kring en viss sakfråga på våra plattformar. Det är inte tillåtet att starta en insamling som innehåller följande: svordomar och obscena ord, pornografiskt innehåll, främlingsfientliga och/eller sexistiska yttranden. Det är inte heller tillåtet med namn på insamlingar som innehåller hot, trakasserier, uppvigling, personliga påhopp, förtal, skvaller eller lögner. Ett namn på en insamling får aldrig syfta till att främja användning av droger eller alkohol. Du får inte heller låtsas vara någon annan än den du är, t.ex genom att använda någon annan persons eller företags namn.Vi förbehåller oss rätten att be den som startat en insamling som strider mot våra regler att ändra namn på den eller så kommer insamlingen att tas bort. I det sistnämnda fallet så tillfaller redan insamlade medel Radiohjälpens insamling för Musikhjälpen.
Det här fältet modereras utifrån lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (BBS-lagen). Den som väljer att döpa sin insamling till något som är i strid mot gällande lag kan bli personligen ansvarig för detta. Läs mer här: Regler och Villkor

Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift för Musikhjälpen 2018

Senaste bidragen: 50:- 200:- 50:-

Svenska kyrkans unga i lunds stift för musikhjälpen 2018

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar. Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift har startat denna insamling för att vi värnar om alla människors lika värde, varje människas rätt till frihet och för att alla, oavsett funktionalitet, etnicitet, könsidentitet, ålder eller sexuell läggning är älskad och sedd av Gud. Därför utmanar vi nu Svenska Kyrkans Ungas övriga 12 distrikt att starta insamlingar för att se vilket distrikt som lyckas skapa mest engagemang. Distriktsstyrelsen i Lund åtar sig att vid olika delmål i insamlingen utföra olika utmaningar och därför uppmanar vi alla våra lokalavdelningar att engagera sig i insamlingen, på olika sätt, för att vi gemensamt ska kunna skänka så mycket som möjligt till Musikhjälpen 2018. För att se utmaningarna; håll utkik på Svenska Kyrkans Unga i Lunds stifts Facebook!