Tänk på när du namnger insamlingen

Tänk på när du namnger insamlingen

Radiohjälpen som står bakom insamlingen ber alla att tänka på att inte använda insamlingssidan som en plattform för att sprida sina egna budskap eller driva kampanjer som inte har med Musikhjälpen att göra. Sveriges Radio, SVT och Radiohjälpens verksamheter är oberoende från politiska intressen och vi tillåter därför inte att man bedriver kampanjer kring en viss sakfråga på våra plattformar. Det är inte tillåtet att starta en insamling som innehåller följande: svordomar och obscena ord, pornografiskt innehåll, främlingsfientliga och/eller sexistiska yttranden. Det är inte heller tillåtet med namn på insamlingar som innehåller hot, trakasserier, uppvigling, personliga påhopp, förtal, skvaller eller lögner. Ett namn på en insamling får aldrig syfta till att främja användning av droger eller alkohol. Du får inte heller låtsas vara någon annan än den du är, t.ex genom att använda någon annan persons eller företags namn.Vi förbehåller oss rätten att be den som startat en insamling som strider mot våra regler att ändra namn på den eller så kommer insamlingen att tas bort. I det sistnämnda fallet så tillfaller redan insamlade medel Radiohjälpens insamling för Musikhjälpen.
Det här fältet modereras utifrån lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (BBS-lagen). Den som väljer att döpa sin insamling till något som är i strid mot gällande lag kan bli personligen ansvarig för detta. Läs mer här: Regler och Villkor

CVO för Musikhjälpen

Senaste bidragen: 300:- 100:-

Cvo för musikhjälpen

CVO (Center för vård och omsorg) är ett företag i Uppsala som bedriver LSS verksamheter, både boende och daglig verksamhet. Vi tycker detta är en jätte viktig fråga för oss och för våra brukare. Vi vill engagera företag som vi samarbetar med att hjälpa oss skänka pengar till Musikhjälpen. Vi vill även försöka ordna ett litet happening kring Musik hjälpen för att synliggöra att vi har startat en insamling. Syftet med det är att få fler företag och privatperson att hjälpa oss samla in pengar. Vi vill gå med bössor där mycket folk befinner sig som till exempel vid vår stora konserthus, tågstationer etc.